Manoj Sakale
View Profile View Work

  • A. T. D. (Art Teacher's Diploma) At KalavishwaMahavidyalaya, Sangli
  • G. D. ART (Government Diploma in Art) At KalavishwaMahavidyalaya, Sangli
  • 1997 - Dip. A. Ed. (Diploma in Art Education) At Abhinav Kala Mahavidyalaya, Pune